O OMW

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia (OMW) odbywają się już 32 raz. OMW organizaowane były pierwotnie przez struktury miejskiej - Dzielnicowe Ośrodki Sportu i Rekrecji (DOSIR), Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (MOSIR). Od 2007 roku Gmina Wrocław ogłasza otwarte konkursy na organizację OMW. Podczas tych zawodów współpracowaliśmy z Młodzieżowym Centrum Sportu WrocławWrocławskim Centrum Treningowym SpartanSzkołą Podstawową nr 50 we WrocławiuCredit Agrigole Bank Polski S.A.Dolnośląskim Związkiem Orientacji SportowejSky BowlingKS AZS Politechnika Wrocławska, MKP Wratislavia, TST Kogeneracja S.A. we Wrocławiu, KS Petanka, KS ArtemisCentrum Sportowym Hasta La VistaMUKS MDK ŚródmieścieWrocławskim Klubem Szachowym GANTDolnośląskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego we WrocławiuDolnośląską Organizacją Środowiskową AZSPiwiarnia Warka.

Organizacją 32. Otwartych Mistrzostw Wrocławia jest Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, którego oferta zyskała aprobatę Gminy Wrocław.
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy od roku 2021 zorganizował kolejne edycje OMW. Ten program miejski posiada długą historię oraz olbrzymią rzeszę sympatyków - trakcie całej historii rozgrywek OMW odnotowano niemal 1 milion osobostartów, a zawodnicy rywalizowali w aż 45 dyscyplinach. 
Jako zaufany partner, realizator i współorganizator wielu miejskich programów i eventów jesteśmy przekonani, że kolejna edycja OMW spełni oczekiwania uczestników.

b anner

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) czytaj więcej...